Tàijí 太极 Dé Polairen Yīn en Yáng 阴阳

Tàijí (oude spelling: T’ai-chi, uitspraak: Thai djie) is een van de oude kernbegrippen van de Chinese cultuur. De betekenis is meervoudig (zoals bij veel Chinese begrippen), het betekent ultieme polen, ofwel Dé Polairen ter onderscheid van de aardse magnetische polen.
Tài 太 wordt hier gebruikt om aan te geven dat het iets extreems is: het uiterste.
Jí 极 is pool / polen. Gecombineerd betekent het: niet zomaar twee polen/polairen, maar Dé Polairen.
De enige echte op alle verschijnselen toepasbare twee-eenheid van polairen. Omdat dit bij vertaling in het Nederlands heel vreemd overkomt, laten we Tàijí meestal onvertaald.

Tàijí staat symbool voor een levensbeschouwelijk filosofisch principe, die je op alle verschijnselen in het leven kunt toepassen. Dit zijn dan de ‘polairen’ yīn 阴 en yáng 阳. Yáng 阳(陽) in zijn oorspronkelijke betekenis is ‘lichtzijde’ (de kant waar de zon op schijnt), met de associaties als centrumvliedend, uitzettend, licht, warm/heet, etc. yīn 阴(陰) in haar oorspronkelijke betekenis is ‘schaduwzijde’ met associaties als centrumzoekend, samentrekkend, donker, koud, etc. Beiden bestaan dankzij elkaar en zijn wederzijds afhankelijk. Dit is de filosofie van het natuurlijk evenwicht, tot uitdrukking gebracht in het Tàijí-symbool Tàijítú 太极. Dit Tàijí-symbool laat zien wat de juiste verhouding is: het witte deel Yáng is gelijk aan het zwarte deel yīn. Binnen yīn is er yáng en binnen yáng is er yīn. yīn en yáng zijn onafscheidelijk en vullen elkaar aan. Ze vormen samen één evenwichtig dynamisch geheel.

Het woord Tàijí wordt meestal gebruikt voor oefenmethodes met deze filosofie als basis voor de oefenprincipes. Tàijíquán letterlijk dus te vertalen als Tàijí-boksen (Dé Polairen-boksen), is hiervan het bekendste voorbeeld. Andere oefenmethodes zijn Tàijí-qìgōng 太极-气功 Tàijí-energie-oefening met het yīn–Yáng principe als basis, Tàijíjiàn 太极 zwaardoefeningen, Tàijídāo 太极刀 kromzwaard­oefeningen, Tàijíchi 太极尺 / Tàijíbàng 太极棒 is met speciale korte stok (ter grote van een Chinese voetmaat +1/3e meter) en Tàijí xīnyì hùnyuán gōng 太极心意混元功 speciale oefenmethode.