OVERZICHT AANBOD en KOSTEN

>> Voor beschrijving per cursus zie submenu's >>

ALGEMEEN

Natuurlijk ontspannen bewegen is gezond.

De lessen die op deze site worden aangeboden zijn erop gericht rust (innerlijke rust) en adem (ritme) in overeenstemming te brengen met lichamelijke activiteiten (vloeiende beweging). Je leert ontspannen, vloeiend bewegen, natuurlijk ademen, het denken concentreren, en de energiestromen in je lichaam verbeteren. De vaardigheden die je opbouwt door regelmatige oefening, geven niet alleen een betere conditie en gezondheid, ze komen ook van pas in het dagelijks leven, want je leert te letten op de ontspanning terwijl je bezig bent.

Tàijí

Tàijí (oude spelling:T’ai-chi, uitspraak: Thai djie) is de Chinese term voor de filosofie van Yīn en Yáng tot uitdrukking gebracht in het Tàijí-symbool. Het symboliseert een natuurlijk evenwicht. Het laat zien wat de juiste verhouding is: het witte deel Yáng is gelijk aan het zwarte deel Yīn. Binnen yīn is er yáng en binnen yáng is er yīn. Yīn en yáng zijn onafscheidelijk en vullen elkaar aan. Ze vormen samen één evenwichtig dynamisch geheel.

Tàijíquán

Tàijíquán (oude spelling:T’ai-chi-ch’uan, uitspraak: Thai djie tsjuen) is de Chinese bewegingsleer, die is gebaseerd op bovenstaande Tàijí-filosofie. Het is een bewegingsmethode, waarin vloeiende ronde beweging­en samengaan met de ontwikkeling van ademenergie (Qì). Het is ontstaan als vorm van zelfverdediging, maar geworden tot een totale oefening voor de gezondheid. De principes van de ‘qìgōng’ ‘energie-bewerking’ zijn hierin geintegreerd. Het is een innerlijk gerichte oefenmethode en uitstekend geschikt om te leren hoe je kunt ontspannen terwijl je ingewikkelde bewegingen uitvoert. Doel is lichaam en geest met elkaar in overeenstemming te brengen. Belangrijk zijn hierbij de lichamelijke ontspanning, concentratie en éénheid, het waarnemen van Yīn en Yáng in je lichaam en de vloeiende beweging.

Chén-stijl Tàijí Xīnyì Hùnyuán-gōng

Chén-stijl Tàijí Xīnyì Hùnyuán-gōng is de volledige naam. Dit is een speciaal ontwikkelde oefenmethode met drie aparte onderdelen:

  • Innerlijke oefeningen Nèigōng
  • Vloeiende bewegingsoefeningen Chánsīgōng
  • Serie van 24 sets Chén-stijl Tàijíquán.
Hierdoor krijgen niet alleen de bewegingsoefeningen vanTàijíquán de nodige aandacht, ook de innerlijke beoefening wordt gedegen opgebouwd.

Qìgōng

Qìgong (uitspraak: Tsjie-koeng) is de algemene term voor alle oefeningen, die te maken hebben met het beīnvloeden van de lichaamsenergie. Qì betekent energie en gōng oefening. Er zijn vele vormen van Qìgōng, bijvoorbeeld statische en dynamische qìgōng. In de lessen wordt voornamelijk lesgegeven in dynamische vormen van qìgōng. Qìgōng is heel goed en belangrijk om tot verdieping te komen in Tàijíquán. Aan bod kunnen komen o.a. de oefeningen ‘Guī Gēn’ voor de Vijf Hoofdorganen, (zoals beoefend in het Xīyuán Yīyuán ziekenhuis in Bêijīng) en de Innerlijke oefeningen Xīnyì Hùnyuán Nèigōng. Het gaat er hierbij steeds om, geest en lichaam met elkaar in overeenstemming te brengen en op een optimale manier te doen samenwerken. Qìgōng is een innerlijk gerichte oefenmethode. Eerste principe is de lichamelijke ontspanning. Je kunt kiezen uit verschillende oefenmethodes en een les in de week of meer lessen nemen, al naar gelang je behoefte. De cursussen zijn zo ingericht, dat je een gestadig groeiproces ontwikkelt als je één les per week volgt en daarbij dagelijks herhaalt wat je in de weekles geleerd hebt. Het is altijd mogelijk een inhaalles te volgen. Door de indeling in modules is er een mogelijkheid om aan verschillende onderdelen van Tàijí extra aandacht te besteden. Een cursist start met module 1 en kan daarna kiezen uit module 2 of 3. Het is heel goed mogelijk dat een cursist kiest voor herhaling van een module in het volgende cursusjaar. Je bepaalt immers zelf je eigen leerplan. De modules 1 en 2 vormen de basis om deel te kunnen nemen aan de instructeursopleiding. De Yáng-stijl Zwaardserie met 32 sets kan gevolgd worden als Module 2 (Yáng-stijl 24-serie) voldoende eigen is gemaakt.

De Buteyko-ademmethode

Wij organiseren regelmatig lezingen en cursussen over deze adem-methode. Door positieve ervaringen met deze methode hebben we ook een boek vertaald en uitgegeven: ‘Leven zonder astma, de Buteyko methode’ (zie hoofdmenu: Boeken).

KOSTEN

8 lesuren € 90,--

20 lesuren € 200,--

25 lesuren € 230,--

40 lesuren € 320,--

extra module 10% korting.