Buteyko-ademmethode

Voor een uitgebreide beschrijving van de Buteyko-ademmethode kun je kijken op de website van de Buteyko Methode. Hier volgt een algemene beschrijving.

De Buteyko-ademmethode

De methode is ontwikkeld door de Russische arts Konstantin Buteyko, auteur van een groot aantal werken en uitvinder op diverse gebieden van de medische wetenschap en techniek. De voornaamste theoretische stelling van prof. Buteyko is, dat de oorzaak van veel ziekten een tekort aan koolzuurgas in de longblaasjes is. Dit tekort ontstaat als gevolg van chronische verborgen hyperventilatie of met andere woorden “diepe ademhaling”. Ongeveer 150 aandoeningen van longen en bronchiën, hart en bloedvaten, het hormonale systeem en het zenuwstelsel worden alssymptomen van één ziekte genoemd: té diepe ademhaling. Als de ademhaling tot de norm wordt verminderd, verdwijnen deze ziekten. Bovenmatige longventilatie leidt tot verstoring van de stofwisseling, verstoring van de immuniteit en tot het ontstaan van allergie. Om deze verstoringen te compenseren, ontwikkelt het lichaam beschermende reacties, waarvan bronchiale astma het meest treffende voorbeeld is. Prof. Buteyko heeft een uitgebreid programma ontwikkeld waarmee mensen hun ademhaling kunnen normaliseren. Dit noemen we de Buteyko-methode. De methode wordt in de Russische geneeskunde sinds 1985 officieel toegepast. De laatste jaren is deButeyko-methode buiten Rusland bekend geworden. In Australië, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en andere landen bestaan Buteyko Klinieken en Centra. Honderdduizenden chronisch zieken zijn gezonder geworden.

Kern van de Buteyko-methode:

Diepe ademhaling (longhyperventilatie) is schadelijk, want daardoor wordt koolzuurgas (CO2) bovenmatig afgescheiden en ontstaat er een tekort aan koolzuur in het lichaam. Diepe ademhaling verandert het zuurbase evenwicht (pH) in het lichaam. Om deze verstoring te compenseren verandert de activiteit van enzymen en vitaminen in het lichaam. Bovendien verandert ook de elektrolytische samenstelling van het bloed. Als gevolg daarvan ontstaat er een verstoring van de stofwisseling. Dat laatste veroorzaakt onder andere allergie, neiging tot verkoudheid en daling van de weerstand. Een tekort aan koolzuur versterkt de binding tussen hemoglobine en zuurstof, zodat de zuurstof slecht kan worden afgescheiden om bij onze cellen terecht te komen. Kortom: hoe dieper de ademhaling is, des te minder zuurstof er komt in de cellen van onze hersenen, ons hart en onze nieren. Om zich tegen bovenmatige uitscheiding van kool-zuurgas te beschermen, vernauwt ons lichaam de uit-stromingskanalen van koolzuurgas (de bloedvaten worden vernauwd, de neus raakt verstopt, de bronchiën worden vernauwd). Een tekort aan zuurstof in de hersenen dat door de diepe ademhaling veroorzaakt is, wordt nog eens versterkt doordat ook de bronchiën en bloedvaten vernauwen. Daarom hoe meer de mens ademhaalt, des te meer hij een gebrek aan lucht voelt en des te meer hij gaat ademhalen. Er ontstaat een vicieuze cirkel en de ziekten die met de diepe ademhaling gepaard gaan, krijgen een chronisch karakter. Door de vermindering van de ademhaling tot de norm worden de negatieve gevolgen van de diepe ademhaling voorkomen en de ziekten verdwijnen.

De buteyko-cursus

Tijdens de cursus leert men o.a. Hoe men benauwdheidsaanvallen, hoest-buien, neusverstopping en andere symptomen door de Buteyko-techniek kan opheffen. Duidelijk wordt gemaakt waarom astma de laatste decennia toeneemt. Hoe medicijnen werken en waarom ze slechts de symptomen van astma bestrijden, maar niet genezen. Wat astma, allergie, eczeem en hooi-koorts met elkaar te maken hebben. Hoe men onder dezelfde omstandigheden geen last meer zal hebben van astma, allergie, eczeem en hooikoorts. Hoe men door het toepassen van de juiste ademprincipes probleemloos trappen lopen, joggen en aan sport kan doen. Het voorkomen van ademhalingsproblemen (benauwdheid, snurken, slaapapnoe) ’s nachts. Hoe het herstel van “ongeneeslijke” ziekten verloopt. De cursus bestaat uit 5 lessen. Meestal worden deze lessen iedere dag of om de dag gegeven. Iedere les duurt ongeveer 1,5 uur. De praktijk demonstreert, dat het beter is als de Buteyko-cursusin groepen wordt gegeven. U kunt dan zien, hoe de methode ook bij anderen werkt. Hoeveel tijd de buteyko-oefeningen eisen is afhankelijk van de gezondheidstoestand en de snelheid van het herstel. De meeste mensen worden geadviseerd om in de eerste weken ca. 1 uur per dag te oefenen. De oefeningen kunnen ook tussendoor tijdens gewone dagelijkse activiteiten gedaan worden, zoals tijdens TV kijken, wandelen, autorijden enz.