Opleidingen tot leraar

De opleidingen tot leraar zijn enerzijds bedoeld voor iemand zijn persoonlijke ontwikkeling, anderzijds om daar eventueel ook anderen mee van dienst te kunnen zijn. Doordat je een opleiding volgt, waarbij je niet alleen leert om voor jezelf voldoende vaardigheid op te bouwen en de oefeningen naar behoren uit te voeren volgens de oefenprincipes, maar waar je ook leert om deze oefeningen aan anderen te uit te leggen, voor te doen en aan te leren, bereik je uiteindelijk de hoogste graad van beheersing voor jezelf. Dit wil niet zeggen dat je na deze opleiding per se les moet gaan geven. Je kunt deze opleiding ook volgen puur voor je eigen ontwikkeling.

Albeweging verzorgt opleidingen van twee jaar om les te geven in Qìgōng en/of Tàijíquán. Deelname is mogelijk afhankelijk van je trainingsniveau.

Leraar Qìgōng

De opleiding tot Qìgōng-leraar zit in het verlengde van de drie Qìgōng-modules. In deze opleiding wordt de inhoud van deze modules aangevuld met de nodige theoretische en didactische scholing en uitgebreid met een aantal oefenmethoden.

Leraar Tàijíquán

Iemand die voldoende vaardigheid heeft opgebouwd in Tàijíquán kan zich verder ontwikkelen door de opleiding tot leraar Tàijíquán te volgen. Deze opleiding sluit aan op de Tàjí-modules, of een vergelijkbare opleiding. Tàijíquán is een vorm van martiale qìgong, dat wil zeggen hier is qìgong in geïntegreerd. Hierin zit de relatie met de traditionele Chinese geneeskunde, voortkomend uit het Dàoïsme. Zonder qìgōng is het niet echt Tàijíquán. Alle Tàijíquán is Dàoistisch. Hier gaat het dus duidelijk om zowel innerlijke als uiterlijke beheersing. In het verlengde hiervan ligt het uiteindelijke meesterschap.

Meer informatie hierover is te verkrijgen op aanvraag.